Police Joker Primo

Joker samostojece police imaju veliku nosivost kombinuju se sa univerom ili staklom. Konstrukcija je pogodna za sve terene , jer se lako uklapa sečenjem cevi i spojnicama koje se mogu višestruko koristiti. Sve police su montažno demontažne , potreban je samo jedan inbus ključ 6 od alata . Sistem je moguće totalno prepraviti uz malu korekciju cevi i spojeva.

.

16.900,00

Konstrukcija 100x180x40cm sa 5 polica

tip_1_5

Detaljnije

.

14.170,00

Konstrukcija 100x180x40cm sa 4 police

tip_1_4

Detaljnije

.

11.790,00

Konstrukcija 100x180x40cm sa 3 police

tip_1_3

Detaljnije

.

18.700,00

Konstrukcija 150x180x40cm sa 5 polica

tip_1.5_5

Detaljnije

.

15.600,00

Konstrukcija 150x180x40cm sa 4 police

tip_1.5_4

Detaljnije

.

12.860,00

Konstrukcija 150x180x40cm sa 3 police

tip_1.5_3

Detaljnije

.

20.070,00

Konstrukcija 200x180x40cm sa 5 polica

tip_2_5

Detaljnije

.

16.670,00

Konstrukcija 200x180x40cm sa 4 police

tip_2_4

Detaljnije

.

13.930,00

Konstrukcija 200x180x40cm sa 3 police

tip_2_3

Detaljnije