Štenderi korpe ogledala / Štenderi

.

2.500,00

Štender D1, 100x100cm

d1_100x100

Detaljnije

.

2.850,00

Štender D1, 120x130cm

d1_120x130

Detaljnije

.

2.850,00

Štender D1, 100x150cm

d1_100x150

Detaljnije

.

3.300,00

Štender D1, 150x150cm

d1_150x150

Detaljnije

.

3.900,00

Štender D1, 150x200cm

d1_150x200

Detaljnije

.

6.900,00

Polukružni štender D4

d4

Detaljnije

.

4.200,00

Štender D5, 210x100cm

d5_210x100

Detaljnije

.

4.500,00

Štender D5, 210x150cm

d5_210x150

Detaljnije

.

4.900,00

Štender D5, 210x200cm

d5_210x200

Detaljnije

.

5.500,00

Štender D5, 210x250cm

d5_210x250

Detaljnije

.

6.000,00

Štender D5, 210x300cm

d5_210x300

Detaljnije

.

4.400,00

Štender D1, 200x200cm

d1_200x200

Detaljnije

.

4.900,00

Štender D1, 150x300cm

d1_150x300

Detaljnije

.

6.900,00

Štender od kvadratnog profila cevi

d7

Detaljnije

.

6.490,00

Jednostrana gondola

s1040

Detaljnije

.

7.490,00

Dvostrana gondola

s1041

Detaljnije

.

1.190,00

Rešetkasta žičana polica za gondolu

s1042

Detaljnije

.

1.990,00

Mrežna polica za gondolu

s1043

Detaljnije

.

7.650,00

Ojačani štender

s1048

Detaljnije

.

7.650,00

Ojačani štender sa kočnicama na točkovima

st063r80f

Detaljnije