Hromirane cevi i spojevi

.

125,00

Polukružan držač stakla 6 mm

25940

Detaljnije

.

675,00

Spoj za 3 cevi satinato

ps01028g

Detaljnije

.

725,00

Spoj za 4 cevi

ps02028g

Detaljnije

.

625,00

Spoj za 2 cevi L satinato

ps05028g

Detaljnije

.

725,00

Spoj za 3 cevi T satinato

ps06028g

Detaljnije

.

2.250,00

Hromirana cev 25x25 mm satinato

ps08028g

Detaljnije

.

100,00

Čep za cev satinato

ps79018g

Detaljnije

.

400,00

Prirubnica satinato

ps71018g

Detaljnije

.

375,00

U držač stakla, satinato

940asat

Detaljnije

.

1.250,00

Polukružni cevni luk 55x59,3cm

jk4042_25

Detaljnije

.

1.500,00

Polukružni cevni luk 96x59,3cm

jk4044_25

Detaljnije

.

450,00

Prirubnica

plx1250_th61

Detaljnije

.

750,00

Prirubnica

plx0950_th05

Detaljnije

.

450,00

Prirubnica

plx0950_th62

Detaljnije