Štenderi korpe ogledala

.

4.900,00

Štender D5, 210x200cm

d5_210x200

Detaljnije

.

5.500,00

Štender D5, 210x250cm

d5_210x250

Detaljnije

.

6.000,00

Štender D5, 210x300cm

d5_210x300

Detaljnije

.

4.400,00

Štender D1, 200x200cm

d1_200x200

Detaljnije

.

4.900,00

Štender D1, 150x300cm

d1_150x300

Detaljnije

.

6.900,00

Štender od kvadratnog profila cevi

d7

Detaljnije

.

6.490,00

Jednostrana gondola

s1040

Detaljnije

.

7.490,00

Dvostrana gondola

s1041

Detaljnije

.

1.190,00

Rešetkasta žičana polica za gondolu

s1042

Detaljnije

.

1.990,00

Mrežna polica za gondolu

s1043

Detaljnije

.

7.650,00

Ojačani štender

s1048

Detaljnije

.

7.650,00

Ojačani štender sa kočnicama na točkovima

st063r80f

Detaljnije

.

8.650,00

Ojačani štender sa kočnicama na točkovima

st063r80r

Detaljnije

.

8.200,00

Ojačani štender sa kočnicama na točkovima

st065r80r

Detaljnije

.

5.990,00

Jednostruki štender

st010r80f

Detaljnije

.

5.800,00

Jednostruki štender

st010r50f

Detaljnije

.

5.500,00

Jednostruki štender

st012r50f

Detaljnije

.

7.150,00

Jednostruki štender sa podešavanjem visine

st010r50r

Detaljnije

.

6.400,00

Jednostruki štender sa podešavanjem visine

st012r50r

Detaljnije

.

7.900,00

Dvoredni štender

st011r50r

Detaljnije